Danmarkspræmiere på en helt ny ide inden for nedsivning af regnvand. Den 18.03.2010 på Flyvestation Karup.

KOMBIFASKINEN.

Når navnet Kombifaskinen er valgt, er det fordi, at sandfang og faskine er integreret i en og samme brønd.
Ide af Ingeniør Christian Ramsgaard, ved Bygningstjenesten i Karup.      
www.hybridfaskiner.dk

Brønden er vist her:
-   Nederst sandfanget.
-   Herover udløb til jorden.
-   Øverst indløbet, som er ført ned i sandfanget, se de 4 skruer der fastholder røret.

Brønden set indvendig

Fremstilling af brønden

Der graves et hul med 45-60 graders anlæg, til passende dybde i forhold til indløbskoten. Ca 2,4m
Bundfladen skal være ca. 60x60 cm.
Der skal være plads til 15 cm singels under brønden.

Der tilfyldes med 16/32 vasket singels

Overfladen afrettes lige under indløbsrøret

Oven på singelslaget udlægges et lag fiberdug. Der tætnes effektivt omkring rør,
Tilløbsrøret understøttes ved indstampning af sand.

Opføringsrør monteres

Der efterfyldes med råjord

Muldlag udlægges og reguleres til græs, og brønd afsluttes med betondæksel.

Brønden er etableret på under en 45 minutter.
Arbejdet blev udført af Entreprenør Niels Pedersen Skive.

Vedligeholdelse består nu i tømning af sandfanget og spuling af brønden, så spalterne er rene.