Montering af Hybridfaskine på Kirkepladsen på Flyvestation Karup 2008            www.hybridfaskiner.dk