Forskellige hybridfaskine løsninger på Flyvestation Karup          www.hybridfaskiner.dk

Efteråret 2008 blev verdens første hybridfaskine etableret ved hangar3
til afvanding af et areal på mere end 6000m2 

I 2002 blev denne faskine etableret i forbindelse med udvidelse af  BG335. 
Som det ses, er faskinekassetterne helt sammenklemt af det overliggende jordtryk, og det er ikke sært,
at faskinen aldrig har fungeret optimalt.

Den gamle sammenstyrtede faskine blev fjernet, og en hybridfaskine etableret.
BEMÆRK: Der lægges IKKE fiberdug omkring kassetterne, men i stedet et 10x10mm Exponet-net

Her ses faskinen afdækket med Fiberdug. Inspektionsrørene er endnu ikke monteret.

Her en renoveringsopgave: En Exponetfaskine ændres til hybridfaskine. Faskinen frigraves og rengøres.
2 Q-Bic kassetter anbringes i hjørne og afdækkes med 10x10mm Exponet-net.
Hullet efterfyldes med singels til overkant faskine. Singels og faskine afdækkes med fiberdug,
der monteres 315mm inspektionssrør umiddelbart ved indløbet, og udgravningen tildækkes.
En ny faskine kunne principielt udføres tilsvarende.

En anden renoveringsopgave: En Wavin kassettefaskine frigraves og rengøres.
Kassetterne sættes om på 30 cm 16/23 singels. Da faskinen samtidig skal have større kapacitet, placeres
8 Q-Bic kassetter på højkant imellem de gamle kassetter. faskinen afsluttes og tildækkes som beskrevet
ovenfor. En ny faskine kunne principielt udføres tilsvarende.

En ny hybridfaskine,
Wavin Q-Bic Kassetter stillet på højkant. 425mm sandfang og 315mm opføringsrør ses i baggrunden.
Faskinen er klar til afdækning med fiberdug og tillfyldning.

En lille hybridfaskine: En enkelt Wavin-kassette stillet på højkant. Der er som ved alle hybridfaskiner lagt et
10x10mm Exponet-net omkring kassetten. Sandfang ses i baggrunden.

Samme faskine klar til tilfyldning. 160mm inspektionsrør/renseadgang  er placeret.