Beregning side 2, Regnearket

I dette regneark indtastes værdier i de grønne felter, og man starter med at angive sag mv, og overføre det beregnede
luftvolumen
fra Wavins beregning.

Under punkt 2 vælges en stablemetode (sm1 til sm4), som kan placeres i et antal rækker, som vælges ud fra pladsforholdene.
Her er valgt stablemetode sm3 i 2 rækker.

Under punkt 3 vælges en længde på faskinen ved at vælge hvor mange kassetter der sættes bag hinanden.
Her er valgt 14 stk. og der er skønnet 15% hulrum i den singels der er anvendt.

Man ser nu, at der er et totalt hulrumsvolumen på 35,03 m3, hvilket er tilstrækkeligt.
Af beregningen fremgår endvidere hvor meget singels og hvor mange kassetter der skal anvendes, ligesom dimensio-
nerne på udgravningen bliver beregnet

Tilbage til Beregneng side 1